Kund och Byrå-producent

Med lång erfarenhet av helhetslöningen så agerar vi även som produktionsstöd inom idé, produktionsledning, budget, för- och postproduktion, eller formatanpassning.